Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Op deze pagina vind je informatie en instructievideo’s voor aannemers:.

Het aanvragen van signalisatievergunningen voor de uitvoering van grondwerken wordt volledig digitaal . Via het Generiek Informatieplatform Openbaar Domein (GIPOD) kan je als aannemer vanaf 1 oktober 2021 de signalisatievergunning voor grondwerken digitaal aanvragen. Op basis van de locatie van het grondwerk word je dan automatisch doorverwezen naar ofwel het aanvraagformulier in het GIPOD ofwel het online formulier van het lokale bestuur.

...