Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Welkom op de opleidingsomgeving van GIPOD. Wij voorzien online instructievideo's, oefeningen en de mogelijkheid tot het stellen van vragen.

 • Instructievideo’s
  Deze video’s van enkele minuten zijn opgedeeld in een aantal algemene modules en een aantal modules toegespitst op de verschillende doelgroepen. Hieronder vind je een overzicht van de voorziene modules. Deze modules zullen stelselmatig uitgebreid worden. Alle belangrijke aspecten van de GIPOD webtoepassing worden hier toegelicht.

 • Oefeningen
  Met onze voorbereide Oefeningen kan je risicoloos oefenen op de trainingsomgeving.

 • Stellen van vragen
  Tweewekelijks voorzien we via Microsoft Teams de mogelijkheid tot het stellen van vragen over deze opleidingen. Een overzicht van de planning vind je op de pagina Infosessies en opleidingen

Vragen kunnen ook steeds gesteld worden via onze helpdesk:
informatiedigitaal.vlaanderen@vlaanderen.be

Veel succes!

...